Dimohon kepada semua penghuni yang mempunyai aset perabot yang ingin dilupuskan bolehlah meletakkan barang yang ingin dilupuskan di aras 2 pada hari Rabu 23 September 2020. Sekian