Admission Requirement for Matriculation Holders

Terbuka Kepada Calon Berikut :

   – Matrikulasi KPM Aliran Sains
   – Matrikulasi KPM Aliran Teknikal
   – Asasi Sains UM
   – Asasi Kejuruteraan UiTM
   – Asasi Sains UiTM

Permohonan Online

PROGRAMS

   – Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik – Elektronik) TK02 – 8 Semester
   – Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik) TK23 – 8 Semester
   – Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik – Mekatronik) TK24 – 8 Semester

REQUIREMENTS

Memenuhi Syarat Am Universiti serta


KEPERLUAN KHAS PROGRAM

a: Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.80 pada peringkat Matrikulasi/Asasi ;
DAN
b.1: Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam DUA (2) mata pelajaran berikut :-
– Matematik

– Fizik / Fizik Kejuruteraan

atau
b.2: Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) dalam mata pelajaran Mathematics dan Gred B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam DUA (2) mata pelajaran berikut :-
– Kimia / Kimia Kejuruteraan
– Biologi
DAN
c: Calon yang memenuhi syarat dalam mata pelajaran

Biolog dan Kimia / Kimia Kejuruteraan

pada peringkat Matrikulasi perlu mendapat sekurang- kurangnya Gred B+ pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mata pelajaran Fizik.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (GRED C)

pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Matematik
Fizik

DAN
d: Mendapat sekurang-kurangnya tahap 2 (Band 2) dalam ujian MUET
DAN
e: Tidak rabun warna atau tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.