Admission Requirement for Diploma Holders

Terbuka Kepada Calon Berikut :

Diploma

*Sila hantar salinan permohonan “online” berserta dokumen sokongan seperti yang disenaraikan ke UTM.

Programs

Requirements

Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik – Elektronik) TK02 – 8 Semester

Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik) TK23 – 8 Semester

Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik – Mekatronik) TK24 – 8 Semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan/Kuasa/Mekatronik/Elektronik) dari UTM/IPT/Setaraf dengan mendapat sekurang- kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mata pelajaran berikut:

  • Matematik
  • Fizik

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat Diploma dalam mana-mana satu mata pelajaran Matematik dan Fizik.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya tahap 2 (Band 2) dalam ujian MUET.

DAN

Tidak rabun warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

Catatan:

Calon dikehendaki menghantar keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma (daripada semester pertama hingga semester akhir) ke UTM. Calon juga dikehendaki mengemukakan salinan Diploma atau surat pengesahan tamat pengajian.

Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh UTM.