KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 2023 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK

Assalamualaikum w.b.t & Greetings.

Y.Brs.Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan/Saudara,

Tinjauan ini adalah untuk mengukur tahap kepuasan pelanggan melalui Customer Satisfaction Index (CSI) di Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Maklumbalas anda dalam tinjauan ini akan membantu kami melaksanakan penambahbaikan yang diperlukan pada masa hadapan dan memenuhi keperluan anda dengan lebih baik.

Sila klik LINK , https://forms.gle/wVA68Yh7khv9yQJy7 ini atau imbas kod QR untuk mengakses borang tinjauan.

 

Maklumbalas anda amat dihargai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda.

—————————————————————————————————————————————————————————

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY 2023 FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING

Assalamualaikum w.b.t & Greetings.

Y.Brs.Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan/Saudara,

This survey is to measure the level of customer satisfaction via the Customer Satisfaction Index (CSI) at the Faculty of Electrical Engineering, Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Your feedback to this survey will help us make the necessary improvements in the future and to serve your needs better.

Please click this LINK , https://forms.gle/wVA68Yh7khv9yQJy7 or scan the QR code to access the survey.

Your response is highly appreciated. Thank you for your attention and cooperation.