Admission Requirement for STPM Holders

Terbuka Kepada Calon Berikut :

Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

Permohonan Online

Programs

Requirements

Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik – Elektronik) TK02 – 8 Semester

Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik) TK23 – 8 Semester

Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik – Mekatronik) TK24 – 8 Semester

Memenuhi Syarat Am Universiti serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.80 pada peringkat STPM;

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam DUA (2) mata pelajaran berikut :-

  • Matematik Tambahan / Matematik Lanjut
  •  Fizik

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) dalam mata pelajaran Matematik Tambahan dan Gred B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam DUA (2) mata pelajaran berikut :-

  • Kimia
  • Biologi
DAN

Calon yang memenuhi syarat dalam mata pelajaran Biologi dan Kimia pada peringkat STPM perlu mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mata pelajaran Fizik.

dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (GRED C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Matematik
  •  Fizik
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya tahap 2 (Band 2) dalam ujian MUET

DAN

Tidak rabun warna atau tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.