Knowledge Sharing Session (Research and Agriculture)

Kumpulan penyelidikan Advance Control akan mengadakan  sesi perkongsian ilmu pada 13 Feb 2017, Isnin, 12.00 tengahari yang bertempat di B24, Tapak Agrotani, berhadapan Pusat Kesihatan UTM.
——————————————————————————
Advance Control research group will conduct a knowledge sharing session on Feb 13, 2017, Monday, 12:00 noon at B24, Agribusiness Site faced UTM Health Centre.
img-20161114-wa0005
img-20161115-wa0004 Program tentatif adalah seperti berikut:
12.00 tghri-Perkongsian ilmu, Penyelidikan & Pertanian-(ACRG)
1.00 petang-Lawatan oleh Pengurus Besar Pusat Transformasi Luar Bandar-(RTC)
2.00 petang – Lawatan dari kumpulan usahawan-usahawan sekitar Johor Bahru (15 orang)———————————————————————————————-

Tentative program is as follows:
12:00 pm – knowledge-sharing, research and agriculture (ACRG)
1.00 pm-visit by the General Manager of a Rural Transformation Centre (RTC)
2.00pm- visit from group of entrepreneurs around Johor Bahru (15 people)

Selain itu, jualan hasil penyelidikan-rock melon juga akan dijalankan.

Oleh Dr. Salinda Hj Buyamin, Senior Lecturer
wakil kump. penyelidikan

—————————————————————————————————————————————–

In addition, sales of rock melon (research results) will also be conducted.

By Dr. Salinda Hj Buyamin, Senior Lecturer
representative of research group